「Web Admin」的全部文章

2019-07-02 通告

第475屆童軍領導才訓練班

 

日   期

時   間

地   點

2019年11月5日(星期二)

晚上七時至十時

筲箕灣區總部

2019年11月12日(星期二)

晚上七時至十時

筲箕灣區總部

2019年11月16日(星期六)

2019年11月17日(星期日)

下午二時至

翌日下午一時

筲箕灣區總部、待定

2019年11月21日(星期四)

晚上七時至十時

筲箕灣區總部

2019年11月30日(星期六)

2019年12月1日(星期日)

下午三時至

翌日下午五時

大潭童軍中心

參加資格: 須年滿十三歲,並已開始進行童軍標準獎章考驗之童軍支部成員(筲箕灣區之成員將獲優先取錄);

團隊長/小隊長/副小隊長或已完成較高進度性獎章之童軍支部成員將獲優先考慮。

截止日期:    2019年9月26日(星期四)。

 

通告下載

2019-06-22 公告

第1屆童軍氣象章(教導組)訓練班
合格名單

姓名

地域

旅別

譚琬靖

港島地域

筲箕灣區

港島第82

李志堅

港島地域

筲箕灣區

港島第81

潘俊僖

港島地域

維城區

港島第1

林亦嘉

九龍地域

油尖區

九龍21

彭景賢

新界地域

荃灣區

新界27

合格名單下載

 

第1屆童軍氣象章訓練班
合格名單

 

姓名

地域

旅別

方天晹

港島地域

筲箕灣區

港島第82旅

梁懿劻

新界東地域

沙田北區

新界東第1512旅

黎俊昇

東九龍地域

黃大仙區

東九龍第146旅

李彥

港島地域

維城區

港島第99旅

關天就

港島地域

灣仔區

港島第60旅

許恩瀠

港島地域

灣仔區

港島第229旅

陳穎麟

港島地域

維城區

港島第99旅

陳泳羽

港島地域

維城區

港島第99旅

潘健弘

港島地域

維城區

港島第99旅

劉雲飛

港島地域

港島西區

港島第16旅

林彥峰

港島地域

筲箕灣區

港島第81旅

林煒堯

港島地域

筲箕灣區

港島第81旅

顧清堯

港島地域

筲箕灣區

港島第182旅

王梓聰

港島地域

筲箕灣區

港島第182旅

羅天遙

港島地域

筲箕灣區

港島第50旅

姚瑤

港島地域

筲箕灣區

港島第255旅

何卓軒

港島地域

筲箕灣區

港島第242旅

李津

港島地域

筲箕灣區

港島第81旅

朱君浩

港島地域

筲箕灣區

港島第81旅

徐琝皓

東九龍地域

西貢區

東九龍第1139旅

梁峰

港島地域

港島北區

港島第175旅

黃建之

港島地域

港島西區

港島第10旅

梁景豐

港島地域

灣仔區

港島第60旅

崔俊傑

港島地域

灣仔區

港島第35旅

盧建璋

港島地域

港島西區

港島第16旅

汪成鵠

港島地域

柴灣區

港島第60旅

林灝揚

港島地域

維城區

港島第99旅

梁倬健

新界地域

元朗西區

新界第1742旅

合格名單下載